Thiện niệm

Nghiên cứu: Làm việc thiện thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe và thọ mệnh của bạn

Từ lâu người ta đã biết oxytocin là một hormone tự nhiên được sản xuất ở vùng dưới đồi của não và bài tiết vào máu hậu tuyến yên. Nó cũng được gọi là “hormone hạnh phúc” mang lại những cảm giác của tình yêu, hạnh phúc và sự hài lòng. Nó giúp người ta more »