tốc độ

Gợi ý để tránh 3 cách tưởng như tiết kiệm xăng

   Đi chậm, mua xăng vào buổi sáng và đổ xăng khi bình còn một nửa để đỡ bị hao xăng… Đó là những cách tiết kiệm xăng cho xe máy chẳng hề đem lại hiệu quả gì.   Đi chậm đỡ tốn xăng Điều này là sai. Chỉ có đi tốc độ đều mới more »